موسسه خیریه امجاد اهل الخیر

کمک به خرید نوشت افزار

طرح کمک به خرید نوشت افزار براى دانش آموزان نیازمند

مبلغ پروژه: 800,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 14
مبلغ مانده: 783,300,000 ريال

موسسه خیریه امجاداهل الخیر شهرستان عسلویه در نظر دارد طرح جمع آورى کمک به خرید نوشت افزار براى دانش آموزان یتیم و کم بضاعت از امروز آغاز و در روز یکشنبه 12 شهریور پایان یابد و مبلغ مورد نیاز 80 میلیون تومان مى باشد

 این موسسه از خیرین محترم دعوت مى کند که در این کار خیر همکارى کنند

با کمک هاى شما خیرین عزیز لبخند را به لب هاى دانش آموزان یتیم و کم بضاعت هدیه کنیمانتخاب نوع پرداخت

همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید